ЗАПИСИ

zend framework logo php I18N in Zend %d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8

Hi.

Простецкая локализация всякого говнеца в зенде (Zend Framework) без кэша.

В бутстрапе втыкаем такое:

function _initTranslator() {
 1.   //
 2.   // Locale default (use session)
 3.   $sess = new Zend_Session_Namespace('session');
 4.   $lang = isset($sess->lang) ? $sess->lang : new Zend_Locale('ru');
 5.   Zend_Registry::set('Zend_Locale', $lang);
 6.  
 7.   //
 8.   // Translator
 9.   $translator = new Zend_Translate(array(
 10.     'adapter' => Zend_Translate::AN_INI,
 11.     'content' => APPLICATION_PATH . '/../files/trans/ru.ini',
 12.     'locale' => 'ru',
 13.   ));
 14.   $translator->addTranslation(APPLICATION_PATH . '/../files/trans/en.ini', 'en');
 15.   $translator->setLocale($lang->toString());
 16.  
 17.   // Set translator
 18.   Zend_Registry::set('Zend_Translate', $translator);
 19.   Zend_Form::setDefaultTranslator($translator);
 20.  }

Ну а уж переключение локалей в сессии все сами наговнякают.

Сия

Нет комметрариев